Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sarayah
20:34
7036 29a7
Reposted bytwisted8ightfadenbcarbonara
sarayah
21:50
7506 784a
Reposted bytagiracarbonarazxcfgthth
sarayah
21:47
7494 86e4 500
Reposted byTeenageDirtbagdiethadrogbaanimeacidnieobecnosckatastrofohonigwurm456
sarayah
21:39
21:39
7761 bd9b
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaMagnolia11 Magnolia11
sarayah
21:38
4760 c79e
Reposted fromthegirl thegirl viaRecklessKid RecklessKid
sarayah
21:36
4310 d291
Reposted frombrianmay brianmay viainsanedreamer insanedreamer
sarayah
21:36
sarayah
20:06
7593 780f
Reposted byberrishchoclatemuertokiksfr3xBlackbeardnatexemrysholopainen
sarayah
17:09
Mam dość kawalerskiego życia i nic nie znaczącego seksu
— Barney, "Jak poznałem waszą matkę" [S01E07]
Reposted fromreksi0 reksi0 viaa-antimatter a-antimatter
sarayah
17:09
- Nie odchodź ode mnie! - zawołał Ryjek. - Ja cię tak lubię!
— Tove Jansson, Kometa nad Doliną Muminków
Reposted fromzoozia zoozia viaRecklessKid RecklessKid
sarayah
17:08
I nie ma czegoś takiego, jak singiel z wyboru - są tylko ludzie, którzy po prostu szukają. Oby znaleźli, i oby nikt ich po drodze nie pobił.
— J.Żulczyk
Reposted fromcloouds cloouds viaMagnolia11 Magnolia11
sarayah
17:08
Uciekać jest rzeczą ludzką, byle nie za długo, nie na zawsze.
— Clarissa Pinkola Estés, "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromatramentovva atramentovva viaMagnolia11 Magnolia11
sarayah
17:07
pada deszcz, kocham cię i tu stoję, jak pojeb
— Planet ANM
sarayah
17:07
4782 5b43
Reposted fromkatalama katalama viamrautyna mrautyna
sarayah
22:07
6788 7ee2
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viaRecklessKid RecklessKid
sarayah
21:39
sarayah
21:38
[...] "jutro" to było o całą wieczność za późno.
— J.L.Wiśniewski, 'Martyna'
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viajdeg jdeg
sarayah
18:07
2586 37a3
Reposted byegoheartrudgierdcarbonarazxcfgthth
sarayah
11:31
8892 0167
Shiiiiiiiiiiiiit!
Reposted byolgarekbobinka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl